Let's Swim, Nauka P造wania dla Dzieci i Niemowl靖, Zaj璚ia dla dzieci na basenie, Szko豉 p造wania, basen Nauka p造wania na basenie dla dzieci i niemowl靖, Let's Swim Szko豉 p造wania
Instruktorzy nauki p造wania dla dzieci i niemowl靖, szko豉 p造wania, instruktorzy p造wania Kursy p造wania dla dzieci i niemowl靖, zaj璚ia w wodzie, kursy p造wania na basenie Nauka p造wania na basenie, p造walnie, Warszawa, Wawer, Anin, Weso豉, W這chy, G鏎a Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Mi雟k Mazowiecki Szko豉 p造wania regulamin, Nauka p造wania regulamin, Zaj璚ia na basenie regulamin P造wanie dzieci i niemowl靖, zdj璚ia z zaj耩 na basenie Nauka p造wania dla dzieci i niemowl靖 rezerwacje, p造wanie dla dzieci rezerwacje Let's Swim Nauka P造wania dla Dzieci i Niemowl靖, zaj璚ia na basenie, zaj璚ia w wodzie
 

 

Let's Swim, Nauka P造wania dla Dzieci i Niemowl靖, Zaj璚ia dla dzieci na basenie, Szko豉 p造wania, basen

 

 

Warto wiedzie
 

PRZED ROZPOCZ犴IEM KURSU
1. Nale篡 przebada dziecko i uzyska pisemn zgod od lekarza na udzia dziecka w zaj璚iach p造wania.
2. Aby unikn寞 niekontrolowanych sytuacji nale篡 kilkakrotnie wyk雷a maluszka w wannie
   w nieco ch這dniejszej wodzie - ok. 32 stopni i ukaza mu si w nowej kreacji - czepku.

CO NALE玆 ZE SOB ZABRA
1. Wa積y karnet oraz dobry humor.
2. Dla rodzica: str鎩 k雷ielowy, czepek, klapki, r璚znik, kosmetyki.
3. Dla dziecka: pieluszk do p造wania, 2 r璚zniki, obuwie na zmian dla dzieci chodz鉍ych, czepek,
    jeli dziecko ma d逝gie w這ski, kosmetyki.
4. Dla obydwojga p造wak闚: przek零ki, by posili si po zaj璚iach.

NIE NALE玆 PRZED ZAJ犴IAMI
1. Smarowa dzieci oliwkami ani kremami, gdy cia趾o maluszk闚 staje si liskie i trudniej jest
    bezpiecznie utrzyma dziecko w wodzie.
2. Karmi pociechy bezporednio przed wejciem do wody, a 20-30 min wczeniej
    (wyj靖ek! KARMIENIE PIERSI)
3. Wchodzi do wody na d逝go przed rozpocz璚iem zaj耩 nauki p造wania, gdy 章czny czas
    przebywania w wodzie mo瞠 okaza si zbyt d逝gi i dziecko pod koniec zaj耩 mo瞠 by znudzone
    i wyzi瑿ione.

 

Regulamin


INFORMACJA OG粌NE O KURSIE
1. Zaj璚ia organizowane s w 3-miesi璚znych cyklach. Ka盥y kurs p造wania obejmuje 12 lekcji,
    trwaj鉍ych 30 minut.
2. Zaj璚ia nauki p造wania prowadz s przez 2 instruktor闚 (specjalist闚 z zakresu p造wania
    oraz rehabilitacji).
3. W przypadku zdarze losowych dopuszczalna jest obecno na zaj璚iach jednego z instruktor闚
    p造wania.
4. Do udzia逝 w zaj璚iach p造wania zapraszamy dzieci w wieku od 3 miesi鉍a do 6 roku 篡cia. Dzieci
    przydzielane s do grup pod wzgl璠em wieku oraz umiej皻noci p造wackich.
5. W grupie jest max.15 maluch闚 (sporadycznie jednak ilo ta mo瞠 si zwi瘯szy o osoby
    odrabiaj鉍e zaj璚ia).
6. W zaj璚iach maluchowi towarzyszy jeden z rodzic闚 (opiekun).
7. Do uczestnictwa w zaj璚iach upowa積ia imienny karnet z aktualnym terminem oraz godzin zaj耩.
8. Zapisy na kurs p造wania przyjmowane s telefonicznie. Odbi鏎 karnetu nast瘼uje na spotkaniu
    organizacyjnym, po uiszczeniu op豉ty oraz dokonaniu wszelkich formalnoci. W przypadku Pa雟twa
    nieobecnoci i nie poinformowania nas o tym rezerwacja miejsca mo瞠 by anulowana.
9. W przypadku nieobecnoci na zaj璚iach nie przys逝guje zwrot op豉t. Opuszczone zaj璚ia mog by
    odrobione tylko w wyj靖kowych przypadkach losowych (tj. pobyt w szpitalu, przewlek豉 choroba)
    po uzgodnieniu z instruktorami.
10. W trakcie 3 pierwszych lekcji (po uzgodnieniu z instruktorem) mo磧iwa rezygnacja z kursu.
    W takiej sytuacji nast瘼uje zwrot pieni璠zy za niewykorzystane lekcje. Po tym okresie za ewentualn
    rezygnacj z zaj耩 firma Lets Swim nie zapewnia zwrot闚 koszt闚. Dzieci uczestnicz鉍e w zaj璚iach
    nauki p造wania obj皻e s ubezpieczeniem.

OBOWI刊KI UCZESTNIK紟 KURSU
1. Przed przyst雷ieniem do zaj耩 niezb璠ne jest okazanie zawiadczenia od lekarza pediatry
    o braku przeciwwskaza zdrowotnych do p造wania oraz podpisanie przez rodzic闚 pisemnego 
    owiadczenia o zgodzie lekarza na uczestnictwo dziecka w kursie.
2. Dzieci do 3 roku 篡cia zobowi頊ane s p造wa w specjalnych pieluszkach przeznaczonych do p造wania.
3. Uczestnicy zobowi頊ani s do przestrzegania regulaminu zaj耩 oraz p造walni na kt鏎ej odbywa si kurs.
4. Wszelkie sprawy organizacyjne prosimy uzgadnia z instruktorami szko造 p造wania Lets Swim,
    bez udzia逝 pracownik闚 p造walni.
5. Osoby robi鉍e zdj璚ia oraz nagrywaj鉍e filmy mog przebywa na p造cie basenu ale zobowi頊ane s
    do posiadania stroju sportowego oraz klapek.
6. Rodzic闚 obowi頊uje przestrzeganie limitu czasowego 1h i 15min (1 godzina zegarowa - OSiR Wawer).
    Przekroczenie tego czasu zobowi頊uje Pa雟twa do uiszczenia op豉ty za przekroczony czas
    w kasie p造walni wg obowi頊uj鉍ego cennika.
7. Uczestnicy nie wyra瘸j鉍y zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (np. publikacj zdj耩
    na naszej stronie internetowej) zobowi頊ane s poinformowa organizator闚 o zaistnia貫j sytuacji
    przed rozpocz璚iem kursu.

OBOWI刊KI ORGANIZATORA KURSU
1. Prowadz鉍y zaj璚ia zapewniaj wszelkie niezb璠ne pomoce do nauki p造wania tj. r瘯awki,
    piankowe makarony, deseczki, pi趾i, kolorowe zabawki, materace itp.
2. Organizator zobowi頊uje si do przygotowania szatni przed rozpocz璚iem zaj耩 tj. przygotowania
    przewijak闚 oraz udost瘼nienia materacyk闚 na kt鏎ych bezpiecznie mo積a przebra
    Pa雟twa pociechy. 3. Woda w basenie musi posiada temperatur nie mniejsz ni 32 stopnie
    oraz spe軟ia wszystkie wymogi sanitarne.
4. Szko豉 nie bierze odpowiedzialnoci za rzeczy pozostawione w szatni.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w czasie trwania kursu, o czym uczestnicy b璠 poinformowani na zaj璚iach.

Let's Swim, Nauka P造wania dla Dzieci i Niemowl靖, Zaj璚ia dla dzieci na basenie, Szko豉 p造wania, basen