Kursy i zapisy

Chcąc zapisać się na kurs, wybierz lokalizację z listy poniżej.

Do kursu możesz przystąpić także po jego rozpoczęciu.  Gwarantujemy pomoc na każdym etapie programu szkoleniowego.

WYBIERZ LOKALIZACJĘ:

Pływalnia KZB LEGIONOWO

TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA GODZ. 12.00- 15.00

NIEDZIELA GODZ. 9.00- 14.00

Kurs jesienny 
Początek kursu: 04.09./05.09.2021
Zakończanie kursu: 13.11/14.11.2021
Z wyjątkiem: 30/31.10.2021

PROWADZĄCY:
MARTA SOKAL-ZIÓŁKOWSKA , KATARZYNA HOROSZ

Pływalnia ECRiR Sulejówek

TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA GODZ. 9.00- 13.00

Kurs jesienny
Początek kursu: 29.08.2021
Zakończanie kursu: 07.11.2021
Z wyjątkiem: 31.10.2021

PROWADZĄCY:
Dorota Miecznikowska

Pływalnia OSIR WAWER - ANIN

TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA, GODZ. 8.00- 13.00

Kurs jesienny 
Początek kursu: 28.08.2021
Zakończanie kursu: 06.11.2021
Z wyjątkiem: 30.10.2021

PROWADZĄCY:
SOBOTA: ALEKSANDRA REWERS-JAWORSKA, GRAŻYNA ŁOPATÓWNA, KATARZYNA HOROSZ, MARCIN SAWICKI

Pływalnia OSIR GÓRA KALWARIA

TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA, GODZ. 9.00- 13.00

Kurs wiosenny 
Początek kursu: 05.09.2021
Zakończanie kursu: 14.11.2021
Z wyjątkiem: 31.10.2021

PROWADZĄCY: GRAŻYNA ŁOPATÓWNA 

Pływalnia OSIR WARSZAWA - WŁOCHY

TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA, GODZ. 8.30 – 11.00

NIEDZIELA, GODZ. 9.00- 14.00

Kurs jesienny
Początek kursu: 28.08.2021 / 29.08.2021
Zakończanie kursu: 06.11.2021 / 07.11.2021
Z wyjątkiem: 30/31.10.2021

PROWADZĄCY:

MARTA SOKAL-ZIÓŁKOWSKA, KATARZYNA HOROSZ,  PAULINA ROSŁON

Pływalnia MOSIR MIŃSK MAZOWIECKI

TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA, GODZ. 10.00- 13.00

Kurs jesienny
Początek kursu: 25.09.2021
Zakończanie kursu: 04.12.2021
Z wyjątkiem: 30.10.2021

PROWADZĄCY:
ALEKSANDRA REWERS-JAWORSKA, IGA PSZCZÓŁKOWSKA, KAMILA GRYBOŚ

Pływalnia SZUWAREK

TERMIN ZAJĘĆ:
NIEDZIELA, GODZ. 12.00- 15.00

Kurs jesienny 
Początek kursu: 05.09.2021
Zakończanie kursu: 14.11.2021
Z wyjątkiem: 31.10.2021

PROWADZĄCY:
ALEKSANDRA REWERS-JAWORSKA

Pływalnia REH-MEDICA

TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA 9.30-13.00

Kurs jesienny 
Początek kursu: 04.09.2021
Zakończanie kursu: 13.11.2021
Z wyjątkiem: 30.10.2021

PROWADZĄCY:
AGNIESZKA SKOREK, ALEKSANDRA REWERS-JAWORSKA

Pływalnia WUM, Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne WUM

TERMIN ZAJĘĆ:
SOBOTA, GODZ. 14.00- 18.00

Kurs jesienny 
Początek kursu: 28.08.2021
Zakończanie kursu: 06.11.2021
Z wyjątkiem:30.10.2021

PROWADZĄCY: PAULINA ROSŁON

DODATKOWE INFORMACJE

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKÓŁKĘ  LET’S SWIM

REGULAMIN ZAJĘĆ ORGANIZOWANYCH PRZEZ SZKÓŁKĘ  LET’S SWIM

Postanowienia ogólne, obowiązki organizatora i uczestników:

 1. Zajęcia organizowane są przez cały rok, w formie 3- miesięcznych cykli. Każdy cykl obejmuje 10 spotkań po 30 min (liczba spotkań w kursie może ulec zmianie).
 2. Zajęcia organizowane są dla dzieci w wieku od 3 miesięcy do 8 lat ( w przypadku kontynuacji max do 10 roku życia).
 3. Grupy są 12 – 15 osobowe.
 4. Dzieci uczestniczą w zajęciach z jednym z rodziców, bądź opiekunów prawnych. Za zgodą instruktora istnieje możliwość obecności na zajęciach obydwu rodziców (zgoda uzależniona jest od ilości osób w grupie oraz wolnego miejsca na basenie).
 5. Osoby robiące zdjęcia lub nagrywające filmy podczas zajęć zobowiązane są do zakupienia biletu wstępu w kasie basenowej oraz posiadania stroju sportowego: koszulka, spodenki, klapki. (Wyjątek stanowi Mińsk Maz. Tu zdjęcia mogą być wykonywane tylko za zgodą Dyrekcji przez instruktorów szkółki).
 6. Zajęcia odbywają się pod opieką 2 instruktorów: głównego – prowadzącego oraz instruktora wspierającego. W losowych przypadkach dopuszczalna jest obecność jednego z instruktorów.
 7. Czas trwania lekcji wynosi 30 min. Wejście na basen obejmuje 1 h i 15 min (wyjątek!!! Pływalnia Anin i Góra Kalwaria – 1h). Pozostały czas 30 lub 45 min pozostaje na przygotowanie się do zajęć oraz ubranie się i osuszenie po ich zakończeniu.
 8. Karnety na zajęcia są imienne. Uprawniają do uczestnictwa w konkretnym dniu i określonej godzinie zajęć. Karnetów NIE WOLNO udostępniać osobom trzecim.
 9. Przed rozpoczęciem zajęć szkółka Lets’s Swim NIE WYMAGA dostarczenia  pisemnego zaświadczenie od lekarza pediatry o braku przeciwwskazań do pływania. Niezbędne jest jednak (przed zajęciami) podpisanie deklaracji, że dziecko aktualnie jest zdrowe i dotychczas nie stwierdzono u niego żadnych dysfunkcji rozwojowych.
 10. Przed przystąpieniem do zajęć niezbędne jest złożenie dowodu wpłaty za kurs wraz z pisemną deklaracją o wyrażeniu zgody na udzielenie i sporadyczne wykorzystanie wizerunku maluchów przez szkółkę Let’s Swim. W trakcie trwania zajęć będą robione np. zdjęcia podwodne oraz nakręcane filmy video. Wszystkie materiały będą bezpłatnie udostępniane rodzicom (Facebook, youtube i inne). Osoby nie wyrażające zgody zobowiązane są do nie brania udziału w sesjach oraz zgłoszenie w/w faktu instruktorowi w trakcie trwania sesji.
 11. Dzieci uczestniczące w zajęciach objęte są ubezpieczeniem grupowym od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 12. Prowadzący zapewniają wszelkie niezbędne pomoce do nauki pływania tj. rękawki, piankowe makarony, piłki, puzzle, przyklejanki i inne kolorowe zabawki.
 13. Zajęcia prowadzone są w wyznaczonej niecce basenowej o głębokości od 1 m – 1, 30 m. Temperatura wody wynosi 31 – 33°C i spełnia wszystkie wymogi sanitarne.
 14. W celu zwiększenia komfortu uczestnictwa w zajęciach, organizator zapewnia dostosowanie dla najmłodszych szatni damskich, męskich i rodzinnych. Szatnie wyposażone są w przewijaki oraz krzesełka dla najmłodszych. Za bezpieczeństwo dzieci w szatniach odpowiadają rodzice.
 15. Przed wejściem do wody uczestnicy zobowiązani są do skorzystania z natrysków.
 16. Dzieci w wieku do 3 roku życia mają obowiązek pływać w pieluchomajtkach.
 17. Uczestniczy zajęć mają zagwarantowane miejsce na kolejnym kursie po uprzedniej rezerwacji, dokonanej co najmniej tydzień przed zakończeniem bieżącego cyklu.
 18. Opłaty za kurs należy uiścić we wskazanym przez organizatora terminie np. spotkanie organizacyjne, ostanie zajęcia bieżącego cyklu. Osoby przystępujące do zajęć w trakcie trwania kursu nie ponoszą opłaty za zajęcia, które już się odbyły.
 19. Cena za kurs uzależniona jest od liczby spotkań w danym cyklu oraz lokalizacji zajęć. Osobom przystępującym do zajęć naliczamy opłatę wg. zasady: ilość jednostek pozostałych do końca cyklu x cena jednostkowa zajęć.
 20. Odbiór karnetów następuje po uregulowaniu wpłaty za cały kurs. Wpłaty należy dokonać gotówką u instruktorów lub przelewem (nr. konta znajduje się na stronie letsswim.pl )
 21. Nie ma możliwości rezygnacji z kursu, ani zwrotu pieniędzy za nieodbyte jednostki lekcyjne. Wyjątek stanowi długa choroba dziecka uniemożliwiająca udział w zajęciach. Należy wówczas jak najwcześniej zgłosić w/w fakt Organizatorom i przedstawić zaświadczenie od lekarza prowadzącego o wystąpieniu przeciwwskazać do pływania.
 22. W przypadku, gdy dziecko ma problem z aklimatyzacją do środowiska wodnego, istnieje możliwość po 3 spotkaniach przesunięcia nieodbytych jednostek lekcyjnych na kolejny cykl. Decyzję o przesunięciu podejmuje instruktor prowadzący. Ważne: Zapis dotyczy tylko dzieci w wieku od 3 miesiąca życia do 3 lat, uczestniczących pierwszy raz w kursie nauki pływania.
 23. Istnieje możliwość odrobienia nieobecności na zajęciach: godzinę, termin i miejsce należy uzgodnić z instruktorem lub uzyskać informację na w/w temat pod numerem tel. widniejącym na karnecie. Odrabianie zajęć możliwe jest tylko w czasie aktualnie trwającego kursu.
 24. Wszelkie sprawy organizacyjne i ewentualne problemy powstałe w trakcie trwania zajęć prosimy uzgadniać z instruktorami szkółki Let’s swim, bez udziału pracowników pływalni.
 25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach.
 26. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przestrzegania regulaminu szkółki Let’s swim oraz regulaminu pływalni na której odbywają się zajęcia.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij poniższy formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zapisu.

Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

Imię i Nazwisko rodzica / opiekuna (wymagane)

Wiek dziecka (wymagane)

Lat:

Miesięcy:

Telefon

Adres email (wymagane)

PŁYWALNIA (wybierz miejscowość):

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w procesie rekrutacji oraz w celach marketingowych (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity : Dz. U. z 2002 roku nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami). (np. zdjęcia z nurkowani publikowane są na naszej stronie internetowej do którego link mają tylko rodzice uczęszczający na nasze zajęcia)

Oświadczam że zapoznałem się z regulaminem zajęć obowiązującym w szkółce Lets Swim

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego Dziecka w zajęciach z pływania

O akademii Pływania Let's Swim, dowiedziałem się z:
Od znajomychReklamy na pływalniInternetPrasaUlotki / Plakaty