Zajęcia dla przedszkolaków

Nasze przedszkolaki

To zajęcia dla dzieci od 3 do 6 roku życia, prowadzone w basenie rekreacyjnym z udziałem rodziców oraz instruktorów w wodzie. 

Zajęcia przedszkolaków odbywają się jeszcze w obecności Rodzica. Wyjątek stanowią grupy kontynuacji, pływające już na basenie sportowym. Państwa rola w trakcie tego kursu jest bardziej złożona niż na etapie pływania Maluszków i opiera się głównie na motywacji oraz wspieraniu Młodego Pływaka w dążeniu do celu. Radość ze wspólnej aktywności oraz mentalne wsparcie Rodzica jest tu niezastąpione. W dalszym ciągu towarzyszy nam nauka podstawowych zasad bezpieczeństwa i asekuracji młodych pływaków.

Podstawowe założenie szkółki Let’s Swim to nauka poprzez zabawę. W trakcie zajęć wykorzystujemy masę różnorodnego sprzętu – zawsze adekwatnie dobranego do wieku uczestników. Ich rolą jest wspomaganie myślenia, zapamiętywania i koncentracji.

Przejdź do opisu zajęć dla grupy wiekowej:

“MŁODY PRZEDSZKOLAK” 3 – 4 lata

Większość Dzieci w tym wieku ma już pewną gamę doświadczeń basenowych. Niektórzy
uczestnicy są gotowi na to, by pływać bez asekuracji Rodzica i pokonywać spore odległości
pod wodą. Inni zaś dopiero zaczynają swoją przygodę z basenem. Cel zajęć na tym etapie
nauki pływania jest jeden: oswojenie z wodą w każdej możliwej pozycji i przygotowanie
Małego Pływaka do autonomii w wodzie.
Na tym etapie nauki nasi Instruktorzy kładą duży nacisk na doskonalenie ślizgów,
prawidłowego wyleżenia na wodzie, oraz poprawność naprzemiennej pracy kończyn
dolnych, dobrą kontrolę wypornościowych akcesoriów (deska, makaron).
Na tym etapie Rodzic/Opiekun nadal uczestniczy w zajęciach z Dzieckiem.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • Opanowanie przez Dziecko prawidłowego przemieszczania się w wodzie, przy pomocy sprzętu wypornościowego.
 • Oswojenie z zanurzeniem oczu, ust, wypuszczaniem powietrza do wody i zanurzeniem na komendę (“raz,  dwa, trzy… bąbelki!”).
 • Nauka swobodnego leżenia na wodzie.
 • Nauka poślizgu na piersiach i grzbiecie.
 • Pływanie elementarne “strzałką”.
 • Opanowanie wyjścia z wody przy murku i samodzielnych, bezpiecznych (prawidłowych) skoków do rodzica.
 • Opanowanie prawidłowej pracy nóg, pozwalającej na samodzielne przemieszczanie się na grzbiecie i piersiach (z przyborami: deska, makaron).
 • Zabawy wykorzystujące różnorodne pomoce dydaktyczne i sprzęt pływacki przyspieszający proces dalszego oswojenia się z wodą

“PEWNY SIEBIE PRZEDSZKOLAK” 4 – 5 latki

Pewne siebie przedszkolaki, to grupa Dzieci, które “chcą zdobywać świat”. Nawet jeśli nigdy nie uczestniczyli w zorganizowanych zajęciach, to każdy “krok w przód” napędza ich do działania i daje ogrom satysfakcji oraz zadowolenia z siebie. Dzieci początkujące mają dużą świadomość konieczności posiadania umiejętności pływania – nawet dla własnego bezpieczeństwa.

Dzieci kontynuujące, które zaczęły swoją przygodę w wieku niemowlęcym z wielką niecierpliwością “tuptają nogami” w oczekiwaniu na zajęcia na dużym basenie (AWANS NA
ZAWODOWYCH PŁYWAKÓW jest dla Nich w zasięgu ręki).

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • U początkujących: oswojenie się z wodą i stopniowe pokonywanie barier strachu, obaw i lęku.
 • Opanowanie przez Dziecko prawidłowego przemieszczania się w wodzie, przy pomocy sprzętu wypornościowego (deska, makaron).
 • U zaawansowanych: nauka specyficznych technik oddychania w środowisku wodnym (wydychanie powietrza ustami, nosem, rytmiczne oddychanie, wstrzymanie oddechu na sygnał).
 • Skoki do wody z murku: na nogi z siadu, przysiadu oraz z pozycji stojącej.
 • Nauka leżenia na wodzie i kontynuacja poślizgu na piersiach i grzbiecie.
 • Nauka ruchów napędowych nóg w pływaniu na grzbiecie i piersiach z przyborem pływackim i bez.
 • Pływanie elementarne – „strzałka”.
 • Nurkowanie w głąb, praca nad oddechem (wyławianie przedmiotów z dna basenu).
 • Nauka elementarnych ruchów ramion, niezbędnych do pływania stylem grzbietowym i kraulem – “dokładanka”.
 • Gry i zabawy wykorzystujące różnorodny sprzęt pływacki.
 • Nauka umiejętności zachowania się w wodzie bez opiekuna.

“ZAAWANSOWANY PRZEDSZKOLAK” 5 - 6  latki

Zaawansowane Przedszkolaki, które regularnie uczęszczają na zajęcia z pływania czują się w wodzie na tyle pewne i bezpieczne, że swoje lekcje nauki pływania odbywają na dużym basenie – POD PROFESJONALNEGO INSTRUKTORA.

Początkujący Pływacy lub Ci, którzy mają opory przed zimną wodą – w trosce o komfort emocjonalny pływają jeszcze w asyście Rodzica na ciepłym basenie.

Zdobywane umiejętności pływackie:

 • U początkujących: oswojenie się z wodą i stopniowe pokonywanie barier strachu, obaw i lęku.
 • Skoki z brzegu z przepłynięciem dystansu pod wodą.
 • Przepłynięcie basenu rekreacyjnego z ruchami nóg, na piersiach i plecach (z przyborem).
 • Nauka poślizgów ze zmianą pozycji ciała, „śruby”- przygotowanie do nauki techniki
  oddechu potrzebnej przy kraulu.
 • Praca nad koordynacją ruchów rąk i nóg.
 • Rytmiczne wydechy do wody, koordynacja oddechu z pracą rąk.
 • Nauka naprzemiennej pracy nóg w pozycji na boku.
 • Swobodne nurkowanie.
 • Łączenie pracy nóg i ramion do kraula z wydechem do wody.
 • Różne formy pracy ramion do kraula, na piersiach i grzbiecie.
Facebook
YouTube
Instagram